υπηρεσίες

  • υπηρεσίες
  • Ολικές αρθροπλαστικές ισχίου και γόνατος μικρής επεμβατικότητας

Ολικές αρθροπλαστικές ισχίου και γόνατος μικρής επεμβατικότητας


Ωστόσο με το πέρασμα των χρόνων, την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης των ανθρώπων, τη βελτίωση του επιπέδου ζωής άρα και της δραστηριότητας (συχνότερη συμμετοχή σε αθλητικές δραστηριότητες) , οι περιπτώσεις προχωρημένης εκφυλιστικής αρθρίτιδας (οστεοαρθρίτιδος) αυξήθηκαν και κυρίως αυξήθηκαν σε νεότερες και πιο παραγωγικές ηλικίες. Το γεγονός αυτό ώθησε την επιστήμη και την τεχνολογία στην προσπάθεια σχεδιασμού χειρουργικών τεχνικών αλλά και υλικών τέτοιων που να επιτρέπουν τη γρηγορότερη αλλά και πιο ασφαλή επάνοδο των ασθενών σε υψηλά επίπεδα δραστηριότητας. 

Έτσι τα τελευταία χρόνια κερδίζουν έδαφος όλο και περισσότερο όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωερικό οι τεχνικές μικρής επεμβατικότητας (minimal invasive surgery) στις ολικές αρθροπλαστικές γόνατος και ισχίου. Θα τις ακούσει κάποιος με διάφορα ονόματα όπως A.M.I.S. , A.L.M.I.S , SPath κ.λ.π. Όλες αντιπροσωπεύουν τις νεότερες τεχνικές που ως στόχο έχουν το μικρότερο δυνατό χειρουργικό τραύμα, την ελαχιστοποίηση του πόνου και της απώλειας αίματος , την όσο το δυνατό ταχύτερη κιητοποίηση και βάδιση του ασθενούς και γενικά την ελαχιστοποίηση των διεγχειρητικών και μετεγχειρητικών επιπλοκών.

Με τις νεότερες αυτές τεχνικές ο ασθενής μπορεί να κινητοποιθεί και να βαδίσει  ακόμη και την ίδια μέρα του χειρουργείου. Σπανίως πλέον χρειάζεται μετάγγιση αίματος. Η νοσηλεία στο νοσοκομείο δεν ξεπερνά τις 2 με 3 μέρες. Ο λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος που οφείλεται και στη μικρότερη τομή αλλά και στην άριστη μετεγχειρητική αναλγησία (έργο των  συναδέλφων αναισθησιολόγων) βοηθά όχι μόνο στη γρήγορη επάνοδο των ασθενών στη δραστηριότητα και στην εργασία τους, αλλά και στην ελαχιστοποίηση επιπλοκών όπως οι λοιμώξεις, η φλεβική θρόμβωση και η πνευμονική εμβολή.

Ωστόσο και πάλι πρέπει να τονίσω ότι οι νεότερες αυτές τεχνικές δεν είναι πάντα κατάλληλες για όλους τους ασθενείς. Ανθρωποι για παράδειγμα που είναι ιδιαίτερα παχύσαρκοι δεν είναι οι καύτεροι υποψήφιοι για τις τεχνικές αυτές.Και βέβαια δεν πρέπει να λησμονούμε ποτέ ότι το κυριότερο για τη μακροβιότητα μιας ολικής αρθροπλαστικής είναι η σωστή τοποθέτηση και σωστή επιλογή των υλικών για κάθε περίπτωση. Δηλαδή μια τέτοια επέμβαση πρέπει να εκτελείται άρτια είτε χρησιμοποιώντας minimal invasive είτε συμβατικές τενικές. Και βέβαια ο χειρουργός που επιλέξει μια επέμβαση μικρής επεμβατικότητος θα πρέπει να είναι ήδη καλά εκπαιδευμένος στις συμβατικές τεχνικές για να προχωρήσει με μεγαλύτερη ασφάλεια στις minimal invasive τεχνικές.