υπηρεσίες

  • υπηρεσίες
  • Βιοαπορροφήσιμα εμφυτεύματα στην Ορθοπαιδική Χειρουργική

Βιοαπορροφήσιμα εμφυτεύματα στην Ορθοπαιδική Χειρουργική


Οστεομυελίτιδα είναι ο επιστημονικός όρος που περιγράφει τη λοίμωξη σε κάποιο κόκκαλο. Μπορεί να προέλθει είτε από διασπορά από τους γύρω φλεγμαίνοντες ιστούς(μαλακά μόρια π.χ. μύες γύρω από το κόκκαλο) είτε αιματογενώς από άλλα απομακρυσμένα σημεία του σώματος. Λόγω της μεγάλης αύξησης των χειρουργικών επεμβάσεων τα τελευταία χρόνια για την αντιμετώπιση κυρίως των καταγμάτων, η επιστημονική κοινότητα έχει προσεγγίσει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη μελέτη υλικών που θα μπορούσαν να περιορίσουν τις λοιμώξεις στα σημεία της εμφύτευσης των υλικών.